You are here: ABOUT US

ABOUT US

E-mail Print PDF

Swansea Print Workshop is a fine art printmaking studio run by a group of artists. Set up in 1998 as a not-for-profit organisation, it is a hub for fine art printmaking in South Wales.

With public and private funding, Swansea Print Workshop is unique in Wales for its support of projects and outreach work which promotes community participation in the arts, as well as providing resources and facilities to professional artists and the public alike.

Our main beneficiaries are professional and leisure artists, young people, educational professionals as well anyone interested in the creative industries. 

Aboutusheader

 

All those who use our facilities or attend courses benefit from a wide range of access to facilities and opportunities to share and develop their creativity:

• Arts-based projects and outreach work in education and community organisations.

• An open access centre for a membership of 130 individuals (open access means individuals are able to use a facility with specialist equipment unobtainable in normal circumstances)

• Training provision for printmakers from beginners to Inset training and team building.

• A supportive environment for volunteers to gain training and work experience within the creative industries.

• A variety of activities including a programme of workshops, exhibitions, artists’ talks and printmaking demonstrations.

SPW has an open access policy with a membership structure to support activity at any level, including facilitating and encouraging disabled access.


Stiwdio argraffu celfyddyd gain a reolir gan grŵp o artistiaid yw Gweithdy Argraffu Abertawe. Sefydlwyd ef ym 1998 fel sefydliad nid er elw ac mae’n gartref i gelfyddyd gain ac argraffu yn ne Cymru.

Gyda chymorth cyllid preifat a cyhoeddus, mae Gweithdy Argraffu Abertawe yn unigryw yng Nghymru am ei fod yn cefnogi prosiectau a gwaith estyn allan sy’n hyrwyddo cyfranogiad cymunedol ar y celfyddydau, yn ogystal â darparu adnoddau a chyfleusterau i artistiaid proffesiynol a’r cyhoedd.

Artistiaid hamdden, pobl ifanc a gweithwyr addysgol proffesiynol yw ein prif fuddiolwyr, yn ogystal ag unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiannau creadigol.

Mae pawb syn defnyddio’n cyfleusterau neu’n mynychu cyrsiau yn elwa ar amrywiaeth eang o gyfleusterau a chyfleoedd i rannu a datblygu eu creadigrwydd:

• Prosiectau a gwaith estyn allan ar sail celf mewn addysg ac i sefydliadau cymunedol;

• Canolfan mynediad agored ar gyfer 130 o aelodau (golyga mynediad agored fod unigolion yn gallu defnyddio cyfleuster gyda chyfarpar arbenigol na ellir eu cael mewn amgylchiadau arferol);

• Hyfforddiant i argraffwyr, o ddechreuwyr i hyfforddiant mewn swydd a meithrin tîm;

• Amgylchedd cefnogol i wirfoddolwyr gael hyfforddiant a phrofiad o fewn y diwydiannau creadigol;

• Amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys rhaglen o weithdai, arddangosfeydd, sgyrsiau gan artistiaid ac arddangosiadau argraffu.

Mae GAA yn gweithredu polisi mynediad agored gyda strwythur aelodaeth i gefnogi gweithgarwch ar unrhyw lefel, gan gynnwys hwyluso ac annog mynediad i bobl anabl.